VEGO UZMANLARI “KONYA YUMURTA ÜRETİCİLERİNİN YENİ ÜLKELERE İHRACATININ GELİŞTİRİLMESİ” PROJESİ İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASINI TAMAMLADI

Konya Yumurta Üreticileri Birliği’nin (Konya Yum-Bir) liderliğinde yürütülen “Konya Yumurta Üreticilerinin Yeni Ülkelere İhracatının Geliştirilmesi” projesi Ağustos 2014’te T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği (UR-GE) kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Projenin başlangıç faaliyeti olan ‘İhtiyaç Analizi’ çalışması ise VEGO Danışmanlık uzmanları tarafından Konya Yumurta Sektörü UR-GE firmaları için ‘İhtiyaç Analizi Raporu’nun hazırlanması ile Kasım 2014'te tamamlandı.

Projenin genel amacı ihracat pazarlarında Konya yumurta üreticisi firmaların rekabet gücünün arttırılmasıdır. Bunu yapabilmek için öncelikle bir İhtiyaç Analizi çalışması yürütülerek küresel, ulusal ve yerel yumurta piyasaları analiz edilmiş; strateji, yönetim, pazarlama, üretim ve ihracat operasyonları açısından firmaların yetkinlikleri değerlendirilerek iyileştirme alanları belirlenmiş ve ihracat için potansiyel ve hedef pazarlar ortaya konulmuştur.

Çalışmanın kapanış toplantısı 11 Kasım 2014’te Konya’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıda İhtiyaç Analizi çalışması esnasında toplanan ve analiz edilen bilgiler, firma analiz sonuçları ile derlenerek proje firmalarının değerlendirmesine sunulmuş ve iyileştirmeye ihtiyaç duyulan alanlara ilişkin sonuçlar paylaşılmıştır.

İhtiyaç Analizi sadece UR-GE projesinin başlangıç faaliyeti olması sebebiyle değil, çalışma kapsamında hedef pazarların belirlenmesi ve projenin gelecekteki faaliyetleri için bir yol haritası sunması nedeniyle de büyük önem teşkil etmektedir.

Konya Yum-Bir firmalarına ihracat pazarlarında başarılar dileriz!


« Haberler
YUKARI ÇIK