VEDAT KUNT TARAFINDAN KARADAĞ’IN BAŞKENTİ PODGORİCA’DA 8 KATILIMCIYA KÜME YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

9-10 Şubat 2015 tarihlerinde Karadağ’ın başkenti Podgorica’da 8 katılımcıya VEGO Danışmanlık Yöneticisi ve UNIDO Kümelenme ve Pazarlama Uzmanı Vedat Kunt tarafından Küme Geliştirme ve Küme Yönetimi eğitimi verildi.

Karadağ’da Kümelenme Yöntemiyle  KOBİ’lerin Rekabetçiliklerini Geliştirme” projesi AB tarafından fonlanmakta ve UNIDO tarafından UNDP işbirliği ile yürütülmektedir. Proje Mart 2014’te başlamış olup dört kümede (Bar ve Ulcinj Bölgelerinde Zeytinyağı, Niksic’de Metal İşleme, Bjelo Polje, Berane ve Andrijevica bölgelerinde Alabalık ve Podgorica ve Danilovgrad bölgelerinde Şarapçılık)  geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

VEGO Danışmanlık yöneticilerinden Vedat Kunt, projede UNIDO adına Uluslararası Kümelenme ve Pazarlama uzmanı olarak görev yapmakta ve kümelerin stratejilerinin oluşturulması, iş planları, pazarlama planları, ağ oluşturma ve aktivitelerin planlanması ve uygulanmasından sorumlu bulunmaktadır. 

Ayrıca 11-14 Şubat 2015 tarihlerinde tüm küme firmalarına pazarlama seminerleri verilmiş ve kümelerin pazarlama planları için çalışmalar yapılmıştır. 


« Haberler
YUKARI ÇIK