UNIDO PROJESİNDE KARADAĞ ZEYTİNYAĞI KÜMESİ İÇİN KARADAĞ'DAKİ YAŞLI ZEYTİN AĞAÇLARININ YAŞLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞMASI

"Karadağ’da Kümelenme Yöntemiyle KOBİ’lerin Rekabetçiliklerini Geliştirme” projesi AB tarafından fonlanmakta ve UNIDO tarafından UNDP işbirliği ile yürütülmektedir. Proje Mart 2014’te başlamış olup dört kümede geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Kümelerden birisi olan Zeytinyağı kümelenmesinde çalışmalar Karadağ'ın güney sahilinde yer alan Ulcinj ve Bar şehirlerinde sürmektedir.

VEGO Danışmanlık yöneticilerinden Vedat Kunt, projede UNIDO adına Uluslararası Kümelenme ve Pazarlama uzmanı olarak görev yapmakta ve kümelerin stratejilerinin oluşturulması, iş planları, pazarlama planları, ağ oluşturma ve aktivitelerin planlanması ve uygulanmasından sorumlu bulunmaktadır. 

Zeytinyağı Kümesinin önemli aktivitelerinden birisi, Karadağ’daki yaşlı zeytin ağaçlarının yaşlarının tespit edilmesi çalışmasıdır. Karadağ, bozulmamış doğasıyla  10.000 adetten fazla yaşlı ağaca ev sahipliği yapmaktadır. İstanbul Üniversitesi Ormancılık Fakültesinin yürüttüğü  çalışmalarda yerel zeytin ağacı sahiplerinin belirlediği 50 pilot ağacın yaş belirlemesi yapılmıştır. Kasım 2014’de numuneler alınmış ve daha sonra laboratuvarda devam eden dendrokronoloji çalışmaları sonucunda 50 pilot ağacın yaşları belirlenmiştir. Zeytin ağaçlarının sert odunu ve yaşlı ağaçların içinin çürümesi ve geniş tabandan farklı zamanlarda yeni sürgünlerin çıkmış olması nedeniyle zeytin ağaçlarının yaşlarını belirlemek oldukça zor ve bazen de imkansız hale gelebilmekte ve bu nedenle yaş belirlemede alınan numunelerin yanında yapılan çap ve çevre ölçümleri de hesaba katılarak matematiksel  formüller çalıştırılmakta  ve uzmanların titiz çalışmaları ile sonuç alınabilmektedir.

Zeytin Ağaçları için bu ölçekte dünyada yapılmış örnek bir çalışma olarak Karadağ zeytin ve zeytinyağı sektörünün uluslararası pozisyonlanması ve rekabetçi avantaj kazanması için bilimsel bir destek olacaktır. Yapılan çalışma sonucunda 2 ağacın yaşı 2.000 yılın üzerinde belirlenmiş, en yaşlı ağaç 2.240 yaşında olarak tespit edilmiştir. Yaşlı ağaçlar Karadağ ve tüm dünya için değerli bir hazinedir ve bu ağaçların özel ürünleri, yine özel bir şekilde değerlendirilerek, Karadağ zeytinyağı sektörünün uluslararası alanda tanınmasına katkı sağlayacaktır.

Vedat Kunt’un UNIDO Kümelenme ve Pazarlama Uzmanı olarak liderliğini yaptığı bu çalışmanın raporu Nisan 2015’de başarıyla yayınlanmıştır.


« Haberler
YUKARI ÇIK