İNOVASYON YÖNETİMİ HAKKINDA CEN/TS 16555 TEKNİK SPESİFİKASYONU İÇİN AYNA KOMİTE TOPLANTISI VEGO OFİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İnovasyon Yönetimi hakkında CEN/TS 1655 Teknik Spesifikasyonu için Ayna Komite Toplantısı VEGO ofisinde gerçekleşti.

CEN/TC 389 İnovasyon Yönetimi Teknik Komitesi Hakkında:

Avrupa Birliği inovasyonu Avrupa’nın küresel pazarlarda rekabetçiliğini sürdürebilmesi ve paydaşlarına değer katabilmesi için kilit bir unsur olarak değerlendirmektedir. Bunun kanıtlarını Birliğin son yıllardaki açıklamalarında ve uygulamakta olduğu bir çok enstrüman ve programda da görmek mümkündür. Bunlara ek olarak Avrupa Komisyonu’nun 133-08 Tebliğinde Avrupa’da inovasyon alanında standartlaşmanın önemli katkılar sağlayacağı ifade edilmekte ve inovasyon ile rekabetçiliğin desteklenmesinde standartlaşmanın rolünün arttırılması gerektiğine vurgu yapılmaktadır.  

Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) ise inovasyonu bir temel amaç olarak ele almakta, standartlaşmanın teşvik edilmesini Avrupa’da inovasyon kültürünün desteklenmesinde bir araç olarak kullanmaktadır. Bu doğrultuda Avrupa’da inovasyon yönetimine ilişkin 15 ulusal standart yayınlanmıştır. CEN, ‘İnovasyon Yönetimi’ konusundaki özel Teknik Komite’nin de dahil olduğu birçok teknik kurul oluşturarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Sürdürülebilir uzun vadeli başarı elde etmek için kurum ve kuruluşlar inovasyonun sürekli bir akış halinde gerçekleşmesini sağlamalıdır. Bu nedenle inovasyon kapasitelerini geliştiren tüm boyutları (iş ve inovasyon stratejileri, organizasyonel yapı, paydaşlar, yetkinlikler, kültür, revizyon ve iyileştirme faaliyetleri) ve bunun yanı sıra gereken araç, yöntem, yaklaşım ve süreçleri (kaynak yönetimi, teknoloji takibi, rekabetçi zeka, yaratıcılık, kıyaslama vb…) sürekli ve sistematik olarak yönetiyor olmaları gerekmektedir.

Teknik Komite çalışmaları kapsamında hazırlanan dökümanların, boyut ve faaliyetlerinden bağımsız olarak tüm organizasyonların bu amaca ulaşmasına yardımcı olacaktır. 

 


« Haberler
YUKARI ÇIK