ÖZ DEĞERLENDİRME

Hayatta kalabilme her zaman en büyük ya da en güçlünün başarısı ait olmayacaktır, ama mutlaka en formda ve en hazırlıklı olanın başarısı olacaktır.  
Peki bir firmanın ya da kurumun yaşam döngüsü boyunca "formda" kalması mümkün müdür? 

Firmanızın veya kurumunuzun sağlık durumu nasıldır ve formdalık seviyesi nedir? Bizler inanıyoruz ki ister bir işletmeyi ya da kar amacı gütmeyen bir kuruluşu, ister bir kümeyi veya bir proje ortamını yönetiyor olun, organizasyonunuz için yıllık bir tarama/check-up yaptırmanız son derece gerekli ve faydalıdır. Ancak bu şekilde gitmek istediğiniz yönde ilerliyor olduğunuzu ve ulaşmayı istediğiniz çıktılara erişebiliyor olduğunuzu bilecek ve takip edebileceksiniz.

Firmanız veya kurumunuz yapacağınız Öz Değerlendirmeden ne fayda elde edecek?

Öz Değerlendirme araçlarımız ile size firma veya kurumunuzun sorunlarını teşhis etmede ve gerçek potansiyeline ulaşması için fırsatları belirlemede yardımcı olabiliriz. Sonrasında tıpkı bir sağlık koçu ya da kişisel antrenörünüz gibi organizasyonunuzun sağlık ve formdalık seviyesini en üst düzeye çıkarmak için bir rehberlik planı tasarlayıp uygun araçlar ve tarifler kullanarak kısa ve uzun vadeli hedeflerinize ulaşmanızda destek sağlarız.

Firma veya kurumunuzun öz-değerlendirmesini yapmak size şu konularda yardımcı olacaktır:

 • zorlu, rekabetçi güçlere karşı performansı belirlemek 
 • gelişim ve iyileşme için başarıları ve fırsatları belirlemek
 • değişim için girişim başlatmak veya mevcut girişimlere yeni bir hayat öpücüğü vermek
 • yönetim ve çalışanları ortak organizasyonel hedefler doğrultusunda motive etmek
 • kaynakları, stratejik hedefler yönünde konumlandırmak ve kullanmak
 • sadece hayatta kalmak için değil, Dünya çapında bir oyuncu olmak için gereken sonuçları elde etmek
 

Öz Değerlendirme sorularımızı yanıtlamak ve tamamlamak son derece kolaydır. Sorularımızı yanıtladıktan sonra size organizasyonunuzun değerlendirme sonuçlarına göre 20-30 sayfa arasında bir  “özel rapor” hazırlıyor ve paylaşıyoruz.

Daha detaylı tanı, analiz ve değerlendirme için ise uzman ekibimiz sizinle yakın temas halinde çalışarak firma veya kurumunuza özgü çözümler oluşturma ve geliştirmede sizlere yardımcı olabilir. 


HAYATTA KALMAK İÇİN YETERİNCE FORMDA MISINIZ?

Söz konusu olan uzun dönemli hayatta kalmak ise formdalık seviyeniz önemlidir, ya da ünlü kalite gurusu W. Edwards Deming'in dediğine katılabilirsiniz: "Değişim bir zorunluluk değildir. Hayatta kalmak da öyle..."

Aşağıdaki "Hızlı Test" ile firma veya kurumunuzun formdalık seviyesini ölçebilir ve zorluklarınızı aşıp yaşamsal yeteneklerinizi artırmak için ne tür araçlar kullanabileceğinizi görebilirsiniz...

Yapılan araştırmalar Dünyaca ünlü pek çok firma veya kurumda formda olmak ve hayatta kalmak için en önemli önceliğin müşteri deneyimlerini geliştirmek oluşturduğunu göstermektedir. Ancak temelde en kritik engeli strateji yoksunluğu ya da stratejik tasarım sorunları veya zayıf uygulanması oluşturmaktadır. Bunun için firma ve kurumlarda stratejik performans yönetimi üzerine bilgi ve deneyimlerimizi ortaya koyarak, stratejik hedefleri ve amaçları yönetmek ve başarıyla yürütmek için organizasyonunuzun belkemiğini oluşturacak yaşamsal öneme haiz bir yaklaşım geliştirdik.

Bu kısa öz değerlendirme yaklaşımı Baldrige, EFQM ve Turquality gibi mükemmellik çerçevelerinin ilgili kriterleri temel alınarak geliştirilmiştir. Bu öz değerlendirmenin firma veya kurumunuzun yüksek performansa ulaşmasında ve mükemmellik performansına doğru ilerlemesinde önemli ve etkin bir yardımcı olacağına inanıyoruz. Kavramsal çerçevemiz, kurumsal hedef ve amaçlarınızın gerçekleştirilmesinde, stratejik kararları ve yürütme süreçlerini, özellikle sonuçlara etkisi açısından değerlendirmenize yardımcı olacaktır. 

Kurumsal Formdalık Değerlendirme Kriterleri Nelerdir? 

Kurumsal Formdalık kriterleri, herhangi bir firma veya kurumun toplam performansını iyileştirmek için kullanabileceği bir araç olarak değerlendirilebilir. Kurumsal Formdalık değerlendirme sonuçları size 9 birbirine bağlı ve tümleşik kategori ve alanda ölçüm olanağı sağlar. 
 

Kurumsal Formdalık Değerlendirmesi aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır: 

 1. Strateji ve Performans Yönetimi - Bu kategori stratejinizi nasıl geliştirdiğinizi, stratejik planlamayı, stratejik hedefleri ve hareket planlarını nasıl tasarladığınızı ve onları nasıl yürütmekte olduğunuzu, gerektiği durumlarda nasıl ve ne sıklıkta değişiklik yaptığınızı ve gelişimi nasıl nasıl ölçtüğünüzü sorgular. 
 2. Liderlik ve Kurumsal Yönetim - Bu kategori liderlerinizin kişisel hareketlerini ve yönetişim sisteminizin organizasyonunuzu nasıl yönlendirdiğini ve desteklediğini sorgular.
 3. Müşteri Odaklılık, Ürünler ve Hizmetler, Marka Yönetimi - Bu kategori uzun dönemli pazar başarınız için müşterilerinizi veya faydalanıcıları ne kadar dinlediğinizi, müşteri/faydalanıcı ilişkilerinizi hangi detayda ele aldığınızı ve inovasyon fırsatlarını geliştirmek için müşteri ve faydalanıcı bilgilerini nasıl kullandığınızı sorgular.
 4. Çalışan Odaklılık - Bu kategori temel işgücü uygulamalarınızı, yüksek performanslı bir iş ortamı oluşturmak ve sürdürmek için iş gücünüzü nasıl yönlendirdiğinizi,  organizasyonunuzda değişime uyum ve başarı için bunu nasıl uyguladığınızı sorgular.
 5. Gezegen Odaklılık (Toplum & Çevre) - Bu kategori size performansınız, başarınız ve hatta hayatta kalma becerinizin ancak içinde bulunduğumuz gezegenin izin verdiği kadar gerçekleşebileceğini hatırlatır. Toplum ve çevre, onu korumak ve katkı sağlamak için gösterilen çabadan daha fazlasını geri verir. 
 6. Paydaş Yönetimi  - Bu kategori iletişim içinde bulunduğunuz diğer organizasyonlarla karşılıklı ve sürekli gelişim için ilişkilerinizi nasıl tasarladığınızı, başlattığınızı, yürüttüğünüzü ve geliştirdiğinizi sorgular.
 7. Süreç ve Operasyon Yönetimi - Bu kategori firma veya kurumunuzun şimdi ve gelecekteki başarısı için ürün tasarımı ve dağıtımı, inovasyon ve operasyonel etkililik alanları dahil olmak üzere tüm süreçlerine nasıl odaklandığını sorgular.
 8. Öğrenme ve İnovasyon Yönetimi  - Bu kategori öğrenme ve inovasyonu firma veya kurumunuzun geleceği ve uzun süreli hayatta kalması için nasıl kullandığınızı ve fikir yaratmadan uygulamaya sürdürülebilir inovasyonu (eğer yapıyorsanız) nasıl yönettiğinizi sorgular. 
 9. Sonuçlar - Bu kategori sizi, anahtar süreçler, ürün ve hizmetler ile ilgili sonuçlar, müşteri ve faydalanıcı odaklı sonuçlar, liderlik ve kurumsal yönetim sistemi sonuçları ve toplam finansal ve pazar performansınız gibi  girişim için önemli ve hayati konuları içeren sisteme odaklar.   

Kar amacı güden firmalar, işletmeler ya da kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar, dünyanın her yerinde misyonlarını karşılamak ve vizyonlarını gerçekleştirmek için etkili ve verimli yollar aramakta ve kendilerine rehberlik edecek, performanslarını geliştirecek ve kalıcı sonuçlar alabilecekleri farklı mükemmellik çerçeveleri kullanmaktadırlar.

Performansı arttırmak ve istenen sonuçlara erişmek için binlerce organizasyon tarafından kullanılan kriterlerle formdalık çizelgenizde nerede olduğunuzu ve sonraki adımda daha iyisi için ne yapabileceğinizi keşfedin. Karşılaşacağınız durum ve sorular organizasyonunuzun özel sektör veya kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların yapı ve ihtiyaçlarına özel olarak farklılaştırılmıştır.  

Şimdi Öz Değerlendirme Testlerinizi Yapın!

Hızlı Öz-Değerlendirme ve Tam Öz-Değerlendirme Testlerini üst düzey yönetim ve liderler ile ve hatta yönetim kurulu üyeleriniz ile birlikte yapmanızı tavsiye ediyoruz. Üst düzey yönetimin  bu aşamada değerlendirmeye dahil olması, değişimi ve alınacak önemli kararları başlangıçtan itibaren sahiplenmelerine yardımcı olacaktır.

Hızlı Öz-Değerlendirme Testi 

 • Ücretsiz - 30 dakikadan daha az bir sürede tamamlanabilir ve hem genel formdalık seviyenizi hem de her bir kategori için ayrı ayrı formunuzu ölçebilirsiniz.
 • Sorular iş ve liderlik çevresi için gerekli olan 9 farklı Kurumsal Formdalık kategorisine ayrılmıştır. 
 • Sorularımızı yanıtladıktan sonra, değerlendirme sonuçlarına göre firma veya kurumunuzun gelişimi için öncelikleri ve size özel hazırlanmış önerilerimizi bulabileceğiniz bir rapor da hazır olacaktır.  
 • Hızlı testi tamamladığınızda, formdalık seviyenizi ve sonuçlarınızı gözden geçirmek ve Formdalık yolculuğunuzda çabalarınızı derinleştirmek için biraz daha derine inerek değerlendirme sonuçlarının kök sebeplerini anlayabilmek için ihtiyaç duyacağınızı düşündüğümüz sizleri düşündürecek çok daha fazla sorudan oluşan 'Tam Öz-Değerlendirme Testi'ni geliştiriyoruz. Bu arada eğer halihazırda yapmadı iseniz Hızlı Öz-Değerlendirme Testini üst düzey yönetim ve liderler ile ve hatta yönetim kurulu üyeleriniz ile birlikte yapmanızı tavsiye ediyoruz.

YUKARI ÇIK