NASIL DEĞER YARATIR VE YÖNETİRİZ

İşimizden zevk alıyoruz ve her projeyi/görevi yeni bir “başarı hikayesi” olarak görüyoruz. İşte bu nedenle işlerimizi belirlerken değişimi hayata geçirmeyi hedefleyerek karar veriyoruz.

Bir firma veya kurum için VEGO ile çalışabilmek oldukça kolay; üst düzey yönetimin danışmanlık ihtiyacının farkında olması, verilen danışmanlık ve tavsiyeleri hazmetme yeteneğinin olması ve gereken zamanı ayırma ve çabayı gösterme iradesi... Zira eğer yönetim işbirliğine açık değilse ve kendini projeye/çalışmaya adamazsa, projenin başarılı olabilme olasılığı hemen hemen hiç bulunmuyor.

Projenin sahiplerinin, destekleyicilerinin ve üst düzey yönetimin değişim için gösterdiği ve gösterecekleri çabalar, firma veya kurum içerisindeki kazanan kültürü yaratma çabası bizim için çok kıymetlidir.

Hayatta kalabilmek ve büyümek, gelişmek isteyen organizmaların her yenilikçi yolu denediği gibi, her organizasyon da yenilikçi olmak ve yenilikçiliği öz değeri olarak organizasyonel tasarımının, iş süreçlerinin ve fonksiyonlarının içerisine yerleştirmek ve sürekli değişimi ve dönüşümü hedeflemek zorunluluğundadır.

VEGO firma ve kurumlara “yenilikçi ürünler, hizmetler ve iş modelleri” ve “sürdürülebilir değer yaratabilme potansiyellerini” geliştirebilmeleri için farklı sektörlerden başarılı ve fayda sağlayabilecek örnek çalışmalar, yeni teknolojiler ve uygulamalar, insan kaynaklarının yaratıcılığını arttırmak, organizasyonun içerisinde ve dışarısındaki deneyimli yaratıcı kişileri yönetmek ve tasarım düşüncesi ve yaklaşımının işin her alanında ve her fonksiyonunda yaygınlaşmanı sağlamak için yöntemler sunar.

“Değer yaratmada başarı hikayesi” ortaya çıkarabilmek her zaman pek de kolay değildir... Biz VEGO olarak:

 • …biliyoruz ki her müşteri ve her proje özeldir, her projeye farklı yaklaşırız, standart kutular içinde kalmayız
 • ...her iki taraf için de gereken enerjiyi boşa harcamamak için ev ödevlerimize iyi çalışırız
 • ...nerede isterseniz sizinle orada buluşuruz ve çalışırız, işinizi ve ihtiyaçlarınızı ve ayrıca “sizi geceleri uykusuz bırakan” konuları anlamaya yeterli zaman ayırırız; bir zorluğu kazanca çevirmenize ya da coşkulu bir hayalinizi gerçeğe çevirmeye gayret ederiz
 • …projeyi basit, kolay anlaşılabilir küçük parçalara ayırırız
 • ...ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı ve nasıl çıktılar ve sonuçlara ulaşılacağını iyi tarif ederiz
 • …amaçlarımızı, iş programını, hedefleri, faydaları ve gereken kaynakları açıkça belirleriz
 • ...amaçların, hedeflerin ve çıktıların iyi tanımlanmış olduğundan ve karşılıklı olarak mutabık kalındığından emin olmanızı isteriz (biz de!)
 • ...sizin durumunuza uygun pratik ve sistematik tasarım ve proje yönetimi yaklaşımları, yapısal yöntemler ve araçlar kullanırız
 • ...ihtiyaca göre ve gereken sıklıkta bir araya geliriz, işinizin bir parçası gibi çalışırız
 • ...çalışkanız, hedeflerimize ulaşırız, söz verdiklerimizi zamanında ve eksiksiz teslim ederiz ve mutlu olduğunuzdan emin olmak isteriz
 • …her zaman sizinleyiz, projeler bittikten sonra bile... İhtiyacınız olduğu her zaman size destek olabilmeyi isteriz

Uzaktan konuşmak kolaydır, biz sizinle birlikte çalışırız, elimizi sizinle birlikte ağır taşın altına koyarız...


TASARIM YAKLAŞIMI

Tasarımcılar problemleri basit ve etkin bir yöntemle çözerler, tüm problemleri/fırsatları meraklı bir gözle inceleyerek esas sorunu öğrenmeye çalışırlar, iyi gözlem ve araştırma yaparlar, alternatifler oluştururlar, bunları denerler, en iyi alternatife karar verirler, prototip hazırlarlar, denerler, sorunları çözerler, tekrar denerler, ürünü hayata geçirirler, gerçek hayatta denerler, sorunlar varsa yine çözerler, tekrar üretirler...

Bu süreç son derece doğrusal gibi gözükse de gerçek hayatta çok daha farklı işleyebilir. Bazı projeler alternatif çıktılardan başlayarak geriye fikir geliştirme ve araştırmaya doğru bir spiral şeklinde dönebilirler...

Yenilikçilik süreçleri için tasarımcıların çalışma prensipleri tüm iş kollarında uygulanabilmektedir:

 • tasarım yaklaşımında ilk adımda, dünyadaki değişimi, iş hayatı, teknoloji, kültür, politika ve toplumdaki yeni yönelimleri ve aynı zamanda iş hayatını ve rakipleri bir bütün olarak algılama girişimidir
 • ikinci adım kullanıcı/müşteri veya faydalanıcıların davranışları ve ürün ve hizmetler ile temas ettikleri noktaları anlamaktır
 • üçüncü adım, ilk adımda toplanan veri ve bilgilere dayalı olarak yeni modeller ve çerçeveler oluşturmaktır
 • dördüncü adım, ortak düşünce ve tartışma yöntemi ile fırsatların belirlenerek yeni kavramların keşfedilmesidir
 • beşinci adım, farklı kavramları bir araya getirerek sistem oluşturma ve buradan da çözümler üretmektir
 • altıncı adım, çözümleri değer yaratan gerçek deneyimler çerçevesinde prototipler oluşturma ve sonuç olarak ürün ve hizmetlere dönüştürmektir

PROJE YÖNETİMİ YAKLAŞIMI

Ele aldığımız projelerin çoğu karmaşık, birbirine bağlı bir dizi etkinliğin birleşimi olan ve çoğu zaman açıkça tanımlanmış ortak bir amaçları olan proje parçalarından oluşur ama bazen proje parçaları arasındaki ilişki sadece proje başlangıcındaki ilk aşamalardan sonra keşfedilebilir ve taraflar arasında beklenti farklılıkları yaratabilir. Sadece bu sebep bile projenin kapsamını oluşturan proje planlama adımları kavramının üzerinde durmamız için yeterli sebeptir.

Proje yönetimi yaklaşımımız aşağıdaki adımlar ile özetlenebilir:

 • Proje Kapsamı: üst yönetim tarafından onaylanmış projenin amacını ve iş değerini belgeleyen tek sayfalık açıklama hazırlarız
 • Proje Planlama: proje esaslarının anlaşılması, kim dahil olacak, neyi başaracağız, başarıyı nasıl ölçeceğiz vb. gibi başlangıç adımlarının sonrasında Projenin ara adımları, mihenk taşlarını, alt projeler ve etkinlikler gibi alt parçalara kırarak bu parçalar arasındaki karşılıklı bağımlılıkları detaylı olarak tanımlarız. Kaynak yönetimi projelerin önemli bir parçası, bu yüzden riskleri de göz önüne alarak çalışmaları tamamlamak için gerekli kaynak ihtiyacını tahmin eder ve onay alarak çalışmaya başlarız
 • Başlangıç: projeye dahil ekip üyelerimizin yanı sıra, proje süresince birlikte çalışacağımız ekipleri belirleriz, proje ve iş paketleri sırasında hüküm sürecek çalışma ve iletişim esaslarını tanımlayarak başlarız
 • Yürütme: her proje farklı araçlar, metodoloji ve teknikler ve bunların yanı sıra uygun deneyim ve birikim gerektirir, başlamadan önce projenin gerektirdiği kaynak, araç ve deneyimi yürütme sırasında hazır bulundururuz
 • İzleme ve Kontrol: projenizin başarısı, proje yürütme performansı ve proje sırasında karşılaşılabilecek risk ve sorunların çözümü gibi ortaya çıkan değişikliklerin azaltılması için yakından takip gerekir, projenin gidişatını yakından takip eder, belirlenen aralıklarla raporlamasını yaparız
 • Kapanış: proje yönetimi gereksinimlerinin yerine getirildiğinden ve planlanan çıktıların elde edildiğinden emin olur ve projeyi mutabakat ile kapatırız

 


ÇALIŞTAYLAR

İnsanlar bazen tartışmak, dinlemek, gözlemlemek, fikir paylaşmak, basit veya komplike fikirlerini özgürce dile getirmek, ayağa kalkmak, etrafta rahatça dolaşmak, çıktıları olan ve işleri ve karar verme süreçleri üzerinde etkisi olan ve ileride hayatlarını değiştirebilecek alıştırma ve egzersizlerin içerisinde yer almak isterler.

Sizin için tasarlayacağımız çalıştaylarda özgürce tartışabileceğiniz, bizden ve birbirinizden öğrenebileceklerinizle gelecekte vereceğiniz kararlarda etki sahibi olabilmenizi sağlayacak bir ortam hazırlarız.

Sizin ölçeğiniz, ihtiyaçlarınız ve yeriniz için özel olarak bir çalıştay planı hazırlarız. Sizin yapmanız gereken ise sorun alanlarını iyi tartışmak, stratejik konularda ortak kararlar almak, fikir geliştirmek ve müşterilerinizi/ tüketicilerinizi/ faydalanıcıları daha iyi anlamak olacaktır...

 • önce tanışalım, sizi zorlayan konuları daha iyi anlayalım ve işinizi, kurumunuzu nasıl dönüştürmek istiyorsunuz onu öğrenelim
 • sizin en mükemmel çıktıları alacağınız çalıştay içeriği ve süresini belirleyelim
 • karşınızdaki problemleri ve önünüzdeki fırsatları tespit etmenize yardım edelim, rekabet içerisinde daha iyi konumlanacağınız ve en iyiye ulaşabileceğiniz çözümleri belirleyelim
 • farklılık yaratan ve ana rekabetçi avantajlarınızı belirleyelim ve ekibinizi başarılı kılacak beceri  ve kapasiteyi doğru şekilde kullanmanıza yardım edelim
 • biz takım çalışması yaparız, yaratıcılığı dizginlemeyiz, kazanmak için motivasyona önem veririz, özgünüz ve firma içinde ve dışında işbirliği kültürünü geliştiririz

EĞİTİM VE ÖĞRENME

Bir konuyu en etkin öğrenme yollarından birisi o konu hakkında eğitim almaktır. Bir kişi, firma veya kurum için, yönetimden teknik birimlere kadar herkes ve her ekip, eğitim sayesinde yeni fikirleri ve yöntemleri öğrenebilir, paylaşabilir, tartışabilir.

Açık ve kapalı sınıflar ile firmalar ve kurumlara kendi ofisimizde veya belirlenmiş fiziksel alanlarda eğitimler sunmaktayız. Zaman ve yer için biz esneğiz, karar size kalmış...

Eğitimlerimiz ihtiyaçlarınızı karşılayacak en yüksek değeri size sunmayı hedefler ve bu çerçevede eğitim içeriği isterseniz sizin için özel olarak tasarlanır veya eğitim menümüzden konularınızı seçebilirsiniz.

VEGO EĞİTİM MENÜSÜ:
 

STRATEJİ

 • Kurumsal Yönetim
 • 9 adımda Strateji uygulama ve sürdürülebilir performans
 • Etkin tedarik zinciri yönetimi
 • Kurum kültürü ve dönüşümü yönetmek
YENİLİKÇİLİK
 • Basit ve etkin Yenilikçilik Yönetimi
 • Yenilikçi iş modelleri​

PAZARLAMA

 • Marka geliştirme
 • Kullanıcı/müşteri deneyimi tasarlamak
 • Kar nerede?

KİŞİSEL GELİŞİM

 • Liderlik, takım çalışması ve motivasyon
 
 

KÜMELENME

 • Kümelenme ve küme yönetimi
 • Yenilikçilik üssü olarak kümeler

GİRİŞİMCİLİK

 • Girişimciler temel adımlar, işinizi nasıl kurup büyüteceksiniz

KOÇLUK

Küçük yeni girişimlerden büyük küresel şirketlere kadar her alandaki yöneticiler farklı yönetimsel ve teknik konularda deneyime ve bilgiye sahip profesyonellerin desteğine ihtiyaç duyabilirler. Herkesin her konuyu bilmesine ve her şeyi öğrenecek zamanı bulabilmesine imkan yoktur. Eğer bu kişiler için gereken değerli bilgi ve deneyimi sağlayabilecek kişi veya firma mevcutsa, o zaman bu bilgiye ve deneyime ihtiyacı olan kişi için doğru zamanda ve yerde hizmet sunmak suretiyle yöneticinin alacağı kararlarda daha isabetli olabilmesi, organizasyona değer kazandırması, değişimi yönetme ve dönüşümü doğru yönde sağlayabilme yetkinliği kazandırılması mümkün olabilir, ancak bunun değerini ölçmek hayli zordur.

VEGO'da koçluk bizim özel yetkinlik alanımızdır. Koçluk yaptığımız yöneticiyle el ele çalışırız, ihtiyaca bağlı olarak her seviyede ve derinlikte destek sağlarız. O günkü ihtiyaç ile sınırlı kalmayız, daha derine iner ve araştırırız, dünyayı nelerin değiştirdiğini belirler ve yöneticilerimize her alanda destek oluruz. Bizimle birlikte kendinizi daha donanımlı hissedecek, kendinizden emin olacak ve iş dünyasının getirdiği zorluklarla daha başarılı mücadele edebileceksiniz...

Adımlar:

 • tanışalım
 • iş yaşamınızdaki zorlukları ve engelleri anlayalım ve ihtiyaçlarınız ile isteklerinizi belirleyelim
 • bir plan yapalım, ulaşabileceğiniz hedefler koyalım
 • düzenli olarak bir araya gelelim, iş yerinizde veya daha rahat hissedebileceğiniz farklı yerlerde
 • yönetimsel ve teknik alanlarınızda sürekli iyileşme kaydetmenize destek olalım
 • rekabette daha iyi konumlanacak şekilde işinizin dönüşümüne yardımcı olalım
 • daha dengeli bir iş/yaşam döngüsüne sahip olun

STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİMİ - QUICKSCORE İLE KURUM KARNESİ

QUICKSCORETM KURUM PERFORMANSINI YÖNETMENİZE NASIL YARDIMCI OLUR? 

Kurum Karnesi (Balanced Scorecard) - Kimler Kullanıyor? (Balance Scorecard Institute)

2004 yılı sonu itibarı ile küresel şirketlerin yaklaşık %57'si Kurum Karnesi ile çalışmaktadır (Bain & Co. araştımasına göre).

Kurum Karnesi (BSC), dünya çapında iş dünyasından ticaret ve sanayiye, kamu kurumlarından kar amacı gütmeyen kuruluşlara kadar hemen her  kuruluşun vizyonu ve stratejisi ile faaliyetlerinin uyumunu sağlayan, iç ve dış iletişimi geliştirerek kurum ve kuruluşların stratejik hedeflerine yönelik performansını izlemek için yaygın olarak kullanılan bir stratejik planlama ve yönetim sistemidir.

Dr. Robert Kaplan (Harvard Business School) ve David Norton tarafından, üst düzey yöneticilere örgütsel performansları hakkında daha 'dengeli' bir bakış açısı sağlamak amacıyla oluşturulmuş ve geleneksel finansal ölçütlere, stratejik ve finansal olmayan performans ölçütlerinin eklenmesi sonucu ortaya çıkmış yeni bir performans ölçüm çerçevesidir. Dengeli puan kartı ifadesi (balanced scorecard) 1990'ların başında ortaya atılmıştır, ancak bu tip yaklaşımların derin kökleri, 1950'lerde General Electric'e ait öncü çalışmalar ve 20. yüzyılın başlarında Fransız proses mühendislerinin çalışmalarına uzanmaktadır (Tableau de Bord'u da yaratan - kelimenin tam anlamıyla, performans ölçütleri "gösterge tablosu").

Gartner Group araştırmaları büyük ABD firmalarının %50'den fazlasının Kurum Karnesi sistemini kabul etmiş olduğunu göstermektedir. ABD, Avrupa ve Asya'da büyük şirketlerin yarısından fazlasında bu yaklaşım kullanılmakta ve aynı zamanda Ortadoğu ve Afrika'da kullanım giderek yaygınlaşmaktadır. Bain & Co. tarafından yayınlanan bir küresel çalışmada dünyada en yaygın kullanılan ilk on yönetim aracı arasında beşinci olarak kurum karnesi bulunmaktadır. Aynı listede Kurum Karnesi ile yakından ilişkili olarak bir numarada stratejik planlama yer almaktadır . Kurum Karnesi ayrıca Harvard Business Review editörleri tarafından son 75 yılın en etkili iş fikirleri arasında belirtilmiştir.

 

 

Kurum Karnesi, basit bir performans ölçüm çerçevesi olarak erken dönem kullanımından günümüzde tam bir stratejik planlama ve yönetim sistemine dönüşmüştür. "Yeni" Kurum Karnesi bir kurumun stratejik planını çekici ama pasif bir belgeden organizasyon için günlük bazda "yürüyen emir"lere dönüştürür. Bu sadece performans ölçümleri sağlayan bir çerçeve olmakla kalmaz, aynı zamanda planlamacıların nelerin yapılması ve ölçülmesi gerektiğini belirlemesine yardımcı olur. Yöneticilerin stratejileri gerçek anlamda hayata geçirmelerini ve yürütmelerini sağlar.

QUICKSCORETM İLE NELER YAPABİLİRSİNİZ?

QuickScoreTM Balanced Scorecard Institute (Kurum Karnesi Enstitüsü) tarafından Kurum Karneleri yönetmek için önerilen tek yazılım veya diğer bir deyişle önerilen tek KPI (Anahtar Performans Göstergesi) Yönetimi Yazılımıdır.

Balanced Scorecard Enstitüsü, Kurum Karnesi ile ilgili standartlar yaratmış olup aynı zamanda bu kavrama ait kullanımları izlemekte ve korumaktadır. Balanced Scorecard Enstitüsü'nün ödüllü kavramsal çerçevesi, The Nine Steps to Success™ (9 Adımda Başarı), bir KPI yönetim sistemi geliştirmek için disiplinli ve pratik bir yaklaşımdır. 

PERFORMANS ÖLÇÜTLERİNİZİ & KPI'LARI TAKİP EDİN

Bilgi güçtür, QuickScore basitçe kurumunuzda her şeyin nasıl gittiğini görebileceğiniz ve bu gücü elde etmenize yardımcı olacak bir web sitesidir. Web tabanlı Kurum Karnelerine ve muhteşem performans panolarına güç veren çevik, akıllı ve kullanışlı performans ölçütlerini izlemek ve stratejik performansı yönetmekiçin ideal bir yazılımıdır.

QUİCKSCORETM NASIL ÇALIŞIR?

Kurum Karnesi perspektiflerini, hedefleri ve ölçütleri girin veya her şeyi bir Excel tablosu ile yükleyin. Ardından, her ay ölçütleri gerçek performans değerleri ile güncelleyin ve yazılım hedeflerinizi ne kadar iyi gerçekleştirdiğinizi değerlendirsin. Eğer genel stratejinizi ne kadar iyi uyguladığınızı görmek isterseniz yazılım, her bölüm ve perspektife ait ölçütlerin değerlerini ilgili stratejik hedefler içine toplayarak bunu kolaylıkla görmenizi ve dilediğinizi derinlikte analiz yapmanızı sağlar.

STRATEJİYİ YÖNETMEK

QuickscoreTM Kurum Karneleri için mükemmel ve herhangi bir başka performans yönetimi metodolojisi için yeterince esnektir. Unutmayın, sadece ölçtüğünüzü iyileştirebilir ve geliştirebilirsiniz, bu nedenle performans skorunuzu her zaman bilin!

QuickScore Kurum Karnesini yapılandırmak ve otomatik hale getirmek için hızlı ve kolay bir yoldur. QuickScore Kurum Karnesi terminolojisini kullanan ve varsayılan değerleri önceden yapılandırılmış bir 'Spider Strategies' yazılımıdır.

MUHTEŞEM STRATEJİ HARİTALARI OLUŞTURUN

Kurum Karnenizi inşa ettikten sonra strateji haritasını bir çırpıda oluşturmak mümkündür. Sadece stratejik hedefleri temsil eden renkli baloncukları hareket ettirin ve yeniden boyutlandırın. Kurum Karnesi yazılımı otomatik olarak ve en son performans verilerine dayanarak baloncukların renklerini günceller. QuickScore strateji haritaları bir bakışta stratejik performansınızın ne kadar iyi olduğunu görmek için mükemmel araçlardır. Stratejik performansınız hakkında daha detaylı bilgi isterseniz, tek yapmanız gereken sadece renkli baloncuklardan birine tıklamak olacaktır.

ÖLÇÜTLERİNİZİ PUANLANDIRIN

Farklı ölçütlerini birbirleri ile karşılaştırmak için her birini puanlandırmak gerekir. Yazılım puanlama yapmama seçeneği de dahil olmak üzere ölçütlerinizin farklı puanlama şekillerinde derecelendirilmesini destekler. İlginç metrik türlerinden birisi de stabilize ölçütlerdir. En yüksek puanın orta seviyedeki değerlere verildiği bu ölçütlerde, çok yüksek veya çok düşük değerlere erişim engellenmek istenmektedir.

GÜNCELLEMENİN PEK ÇOK YOLU

Yazılım mevcut veri tabanları ve elektronik tablolardan ölçüt verilerini çekme işlemini kolaylaştırır. Karar vereceğiniz bir programlama ile ölçütler otomatik olarak güncellenir.
Tabii ki her zaman elle de ölçütleri güncelleyebilirsiniz. Eğer unutursanız yazılım bir hatırlatma e-postası dahi gönderebilir.

ANINDA BİRLEŞTİRME

Ölçüt değerlerinizi aylık ya da haftalık olarak güncelleştiriyor olabilirsiniz, ancak verileri görüntülemek için daha birçok yol bulunmaktadır. Eğer bilgilerinizi üç aylık veya yıllık olarak görmek isterseniz, yazılım anında birleştirilmiş toplamları size gösterecektir. İhtiyacınız olduğunda her şeyin hazır olması, verilerinizin önceden hesaplanarak saklanması ile mümkün olmaktadır.

HESAPLANMIŞ ÖLÇÜTLER

 

Ölçüt değerleri ve eşikleri başka ölçüt değer veya eşiklerinin sonuçları ile hesaplanabilir. Bu büyük ölçüde tek bir ölçüt güncelleme ile bir zincir hesaplamaları reaksiyonunu yaratarak  güncelleştirilmesi gereken ölçümleri sayısını azaltır.

Örneğin, bir ölçütün aylık değerini birkaç diğer ölçütün değerlerinin ortalaması olarak tanımlayabilirsiniz. Ya da, bir ölçütün yıllık hedefini bir önceki yılın gerçek değeri artı %5 yapabilirsiniz, burada yaratabileceğiniz çeşitlilik yaratıcılığınız ile sınırlıdır.

HEDEFLERİ ZAMAN İÇİNDE İZLEME

Ölçüt değerlerine ek olarak, QuickScore'da eşikleri de zaman içinde izleyebilirsiniz. Gerçek hayatta olduğu gibi performans yönetim sisteminizde de bugünkü performans hedefleri dünküler ile aynı değil ise QuickScore'un bu özelliği sizin için son derece önemlidir.

iPhone, iPad, Android ile MOBİL OLUN

Uygulama, iPad, iPhone ve Android cihazlar dahil tüm modern mobil tarayıcılar üzerinde en iyi şekilde çalışmaktadır. Ofis dışında veya hareket halindeyken hangi mobil cihazı seçmiş olursanız olun, en son performans bilgileriniz denetiminize hazırdır.

EN İYİLER KULLANIYOR

QuickScoreTM Kurum Karnesi yazılımı ABD Ordusu, Starbucks Kanada, UPS, ve American Express dahil olmak üzere dünya çapında her tür ve boyutta organizasyon tarafından kullanılmaktadır.

Yazılım hakkında bilgi almak için lütfen tıklayın!


STRATEJİK SÜREÇ YÖNETİMİ - BİR BAKIŞTA TIBCO NIMBUSTM 

TIBCO Nimbus, süreç belgeleri için bir modelleme, hatritalama ve dokümantasyon aracı ve bir iş yazılımı uygulamasıdır. İnsanlar, süreçler ve sistemlerin etkileşiminin kolayca anlaşılabilir şekilde görselleştirilmesine olanak sağlayarak, işletmelerin çalışma şeklini ve iletişimini geliştirmek ve süreçlerin basitleştirilmesi sağlamak gibi önemli fırsatlar sunar.
 

Tibco NimbusTM Video

 

BELGELE VE BASİTLEŞTİR

Çoğu endüstride, otomatik faaliyetler ve süreçler işletmelerin günlük operasyonlarının küçük bir yüzdesini oluştururken, manuel faaliyetler ile üretilen veriler üretilen bilginin çoğunluğu oluşturmaktadır. Birçok işletmede günlük işlemler manuel ve otomatik faaliyetlerin bir karışımını içermektedir.

UÇTAN-UCA TÜM SÜREÇLERİ BELGELEYİN

TIBCO Nimbus, iş kullanıcılarının bakış açısıyla tüm iş süreçlerini belgelemek için tasarlanmıştır. Bu özellik herhangi bir boşluk, gereksiz işlem veya verimsizliği açık bir şekilde görülebilir kılmanın yanı sıra, manuel ve otomatik faaliyetler arasındaki geçişleri de vurgulayan uçtan uca bir görünürlük sağlar.
 

SÜREÇLERİNİZİ BASİTLEŞTİRİN VE RASYONELLEŞTİRİN

Süreçlerin uçtan uca görünümünü bir kez belirlediğinizde, TIBCO Nimbus değer yaratmayan faaliyetlerin de görünür hale gelmesini ve onları ortadan kaldırmanızı, önerilen değişikliklerin işinize etkisini tam olarak görmenizi, maliyet esaslı analizler gerçekleştirmenizi ve süreç iyileştirme ve otomasyon projeleri için yatırımın net getirisini hesaplayabilmenizi (ROI) sağlar. 
 
 

İHTİYAÇ OLAN HER SÜRECİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEKİLDE OTOMATİKLEŞTİRİN

Bir sürecin otomatik olarak yapılandırılabilmesi her zaman bunun gerekli olduğu anlamına gelmez. Nimbus otomasyon projelerinin gerekliliğini ve yatırımın getirisini görebilmenizi sağlayacak faaliyet tabanlı maliyetlendirme (ABC) gibi çok güçlü özelliklere sahiptir. Örneğin, hangi işlem size en yüksek yatırım getirisini verebilecek veya büyük iş sorunlarını çözecek gibi sorularınıza yanıt bulmanızı sağlayacaktır?
 
İstisnalar otomatik olarak yapılandırmaya değer mi, yoksa manuel (ve belgelenmiş) olarak mı kalmalıdır? ABC özellikleri, size gerçekten yararlı olabilecek  otomatikleştirme fırsatlarını tespit etmede en büyük yardımcınız olacaktır.
 
 

 

Yazılım hakkında bilgi almak için lütfen tıklayın!


YUKARI ÇIK