ÖYKÜMÜZ

Değişimi yönetebilmeniz ve sürdürülebilir rekabetçi avantaj sağlayabilmeniz için sizlerleyiz.
 

VEGO Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti. Vedat Kunt ve Gökçe Yalçın tarafından kurulmuş bir Yönetim Danışmanlığı ve Eğitim şirketidir. Uzmanlık konuları; firma ve kurumlara yönelik olarak Stratejik Yönetim, Değişim Yönetimi, İnovasyon Yönetimi, Birleşme ve Satınalmalar, Değer Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Pazarlama ve Marka Yönetimi, Bölgesel Kalkınma ve fon sağlayıcılara yönelik olarak da, Kümelenme ve Küme Yönetimi, Girişimcilik ve Sektörel Araştırmalardır...

VEGO Danışmanlık İzmir’de yerleşik bir Türk firması olarak Türkiye’nin değişik bölgelerinde, AB, Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Dünya'da birçok değişik ülkede (Güney Afrika, Ukrayna, Rusya, Hindistan...) mikro ve KOBİ ölçeğinden büyük ve uluslararası ölçeğe kadar birçok firmanın yanı sıra UNIDO, ITC gibi Birleşmiş Milletler kuruluşları, EBRD ve AB fonları altında farklı projelerde ve sektörlerde yer almaktadır...

VEGO: Ayakkabıcılık, Baskı ve Ambalaj, Doğal Taşlar, Endüstriyel Makineler, Gayrı Menkul, Gıda ve İçecek, Gıda Zincirleri, İnşaat Makineleri, Medikal Ürünler, Metal Mutfak Ürünleri, Otomotiv Yan Sanayii, Petrokimya, Plastik Sanayii, Tekne İmalatı, Tekstil ve Konfeksiyon, Turizm, Kozmetik... gibi pek çok farklı sektörden firma ve kurumlara hizmet vermiştir.

VEGO, esnek yapılı bir şirket olarak farklı sektörlerde ve yönetim alanlarındaki uzmanlığı, deneyimi, bilgisi ve uzman havuzuyla birçok sektörde Türkiye’de ve yurt dışında, eş zamanlı olarak değişik boyutlarda ve derinlikte projelerde çözümler sunabilmekte ve hizmet verebilmektedir.

VEGO Danışmanlığın Yönetim Danışmanlığı hizmeti verdiği alanlardan bazıları:

 • Kurumsal Stratejilerin tasarlanması, planlanması ve yönetilmesi
 • Stratejik Performans ve Süreç Yönetimi (çağdaş yönetimin gerektirdiği Tibco Nimbus ve Quickscore yazılımları gibi bilgi teknoloji ve teknikleri benimenmiştir)
 • Değişim ve Dönüşüm Yönetimi
 • Yenilikçilik (İnovasyon) Yönetimi
 • Marka ve Pazarlama Yönetimi
 • İş Mükemmeliyeti modellerinin hazırlanması ve uygulanması (EFQM, Turquality ve diğer Uluslararası Kapasite ve Altyapı Geliştirme Girişimleri)
 • Değer Zinciri ve Tedarik Zinciri Optimizasyonu
 • Birleşme ve Satınalmalar
 • Kurumsal Yönetim

VEGO yerel, ulusal ve uluslararası firma ve kurumlar için birçok farklı alanda çalışmalar yapmaktadır:

 • Sanayi firmalarında iyileştirmeler ve yeniden yapılandırma
 • Endüstriyel/Sektörel Rekabetçiliğin Geliştirilmesi
 • Değer Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi ve Geliştirilmesi
 • İhtiyaç ve Talep Analizleri
 • Bölgesel Kalkınma ve Kümelenme-Küme Geliştirme
 • İhracatı Geliştirme Stratejileri
 • Pazar Araştırmaları
 • Araştırmalar, Anketler ve Politika Geliştirme
 • İzleme ve Değerlendirme...

Eğitim & Danışmanlık

VEGO, hizmet verdiği firma ve kurumların ihtiyaç ve taleplerine göre, farklı düzey ve derinliklerde, eğitim ve koçluk programlarının tasarlanması ve uygulanmasında bilgi ve deneyim sahibidir. 

VEGO'da bizler; hizmet verdiğimiz her firma ve kurumların doğal bir parçası olmayı hedefler, yenilikçilik, değişim, dönüşüm ve farklılaşma odaklı hareket ederiz. Bizler kavramları kopyalayan ve standart yaklaşımlar içinde kalan danışmanlar değiliz, farklı düşünür, farklı konuşur, farklı hizmet veririz...
 
VEGO; sanayi ve ticaretin farklı alanlarında geniş ve derin deneyime sahip yaratıcı, dinamik ve tutkulu iki profesyonelin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmış ve bugün büyüyen, esnek ve yaratıcı yapısıyla birçok sektörde stratejik yönetimden inovasyon yönetimine, bölgesel ekonomik kalkınmadan girişimciliğin geliştirilmesine farklı konu ve alanlarda çalışmalar sürüdüren bir şirket haline gelmiştir.
 
VEGO ilk günden itibaren; dinamik, özgün ve farklı karakterine paralel olarak; yaratıcılığın ve değişimin iş yapmanın en önemli özelliği olması felsefesini benimsemektedir...

VEGO, çevreye ve içinde yaşadığınız topluma olan sorumluluklarınızı unutmadan, zorlu sürdürülebilir değer yaratma ve varoluş amacınıza ulaşma yolculuğunuzda ulaşılabilir desteğinizdir.


HAKKIMIZDA NELER SÖYLEDİLER

Günümüzde bilgiye ulaşmak çok kolay, bilgi her yerde ve bol, esas önemli olan bilgiyi en iyi şekilde kullanabilmek ve sonuç yaratabilmek. VEGO birçok firma ve kurum için bilgiyi kullanabilme ve sonuca ulaşabilme konusunda köprü oldu...
                                                                                                                                                                                                                                       VEGO Müşterinin Sesi1

VEGO, birlikte çalıştığı firma, kurum veya projenin parçası olup bir makinanın dişlisi gibi etkin ve uyum içinde çalışabilir:

...sürdürülebilir rekabetçi avantaj yaratmak için nasıl çalışmamız gerektiğini öğrendik
...uzun yıllardır ihtiyacımız olan değişim ve dönüşümü gerçekleştirebilmemizi sağladılar
...birlikte verimli ve etkili çalıştık, uluslararası alanda başarılı ve sürdürülebilir büyüme sağlamamızda büyük destek oldular
...onlarla birlikte yenilikçi ürünler ve hizmetleri hayata geçirebildik
...hiçbir zaman yeni boyutları keşfetmeyi bırakmadılar 
...topluma ve çevreye karşı olan sorumluluklarımızı belirlememize ve bu konuları önceliğimiz olarak almamıza yardım ettiler...
                                                                                                                                                                                                                                           VEGO Müşterinin Sesi2

HİSSEDARLAR İÇİN DEĞERİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARTMAK VE “YAŞAM” İÇİN ZAMAN YARATABİLMEK

Yıldırım Çullu, Genel Müdür / Özsüt

(Gıda & İçecek Zinciri, Uzmanlık Alanları: Pasta, Tatlı, Çikolata, Dondurma, Fırın Ürünleri)

Vego Danışmanlık firması ile Stratejik Planlama sürecimizin başından sonuna, planlanmasında, yönetilmesinde ve takibinde çalıştık. Sevgili Vedat ve Gökçe sahip oldukları uzmanlıkları, tecrübeleri ve bilgileri ile bize şirketimizi daha iyi yönetme konusunda ufuklar açarak, şirketimizin sürdürülebilir karlı büyümesine büyük katkılar sağladılar. Sadece şirketimize katkıları ile değil, bizi daha iyi tanımak ve anlamak için gösterdikleri çabalar ve bu çabalar neticesinde de daha yüksek hedeflere nasıl ulaşabileceğimiz yönünde rehber olmaları ile de bizlere değerli yetkinlikler kazandırmışlardır.

Meryem Dilşad İpbaş, Genel Müdür / Kırçiçeği

(Restoran Zinciri)

28 yıllık bir aile şirketi olarak 2. ve 3. nesillere aktarılabilecek bir yapıya kavuşmak istiyorduk. Kurumsallaşma ve Stratejik yönetim desteği almak adına arayışlarımızın olduğu dönemde hem olumlu referanslar hem de yaptığımız görüşmeler sonucunda Gökçe ve Vedat Bey'in fark yaratan deneyimleri ve profesyonelliklerinin etkisiyle kendileriyle çalışmaya başladık.

2012 yılının Eylül ayında şirketi tanımak, değerlerini tanımlamak ve gelecek hedeflerini belirlemekle başlayarak 2014 yılının sonunda görev tanımları, yetki sorumluluk çizelgeleri, aile anayasası olmak üzere sürdürülebilir, şeffaf bir şirket olma yolunda gerekli tüm bu çalışmaları tamamlamış olduk.

Çalıştığımız süre boyunca öğrendik, değiştik, geliştik... Ataerkil yönetim geleneğinden profesyonelliğe geçtiğimiz 30. yılımızda, bilgi ve deneyimleriyle bize yol gösteren ''VEGO'' ya kendim ve ailem adına teşekkür ederim.

Murat Seyhan, CEO / OPET FUCHS Madeni Yağ A.Ş.

(Madeni Yağ Üretimi & Hizmet Sağlayıcı)

Gelişen, değişen ve büyüyen organizasyonumuzun ihtiyaçlarını saptamak, çevresel etkilerin işimizi nasıl etkilediğini anlamak, yeni iş modelleri oluşturabilmek ve hedeflerimize en başarılı şekilde ulaşabilecek stratejileri saptamak amacıyla VEGO Danışmanlık ile yaptığımız strateji çalışması, firmamız ve çalışanlarımız için büyük yarar sağladı. VEGO Danışmanlık ortakları Gökçe Yalçın ve Vedat Kunt’un bilgileri, tecrübeleri ve profesyonel çalışma yöntemleri firmamıza değer kattı ve yöneticilerimizin motivasyonunda ve hedef odaklı çalışmalarında önemli destek sağladı…

Hasan Büyükkutlu, CEO / Kutlusan A.Ş.

(Kafes Ekipmanları Üreticisi)

VEGO danışmanlık, Şirketimizin Stratejik ve Kurumsal Yönetim Sistemlerinin tesis edilmesi için hazırladıkları proje ile kurumumuzda önemli bir değişim yaratmış ve katkıda bulunmuşlardır.

 • Kurumsal Yönetim altyapısının oluşturulması; YK, üst yönetim ilişkileri, yetki sorumluluk alanlarının belirlenmesi ve diğer pek çok önemli konuyu içeren Kurumsal Yönetim Kılavuzunun hazırlanması
 • 5 yıllık stratejik planlama ve stratejik performans yönteminin kurulması
 • Entegre Performans Yönetiminin hazırlanması ve hayata geçirilmesi
 • Örgütsel yeniden yapılanma ve süreç optimizasyonu çalışmaları
 • İnsan Kaynakları ücret/ödüllendirme sistemlerinin kurulması

​konularını içeren ve bununla sınırlı kalmayan geniş kapsamlı eğitim ve danışmanlık hizmetleri vererek kurumumuzda Stratejik ve Kurumsal Yönetim sistemleri ve uygulamaları ile bilinç ve eğitim düzeyinin önemli oranda artmasına yardımcı olmuşlardır.

Emre Tütüncü, Genel Müdür / CIMSTONE AS

(İnşaat Malzemeleri Üreticisi; Uzmanlık Alanı Kuvars Esaslı Kompoze Taş Üretimi)

VEGO Danışmanlık, iş dünyasında organizasyonların değişim ve gelişim süreçlerinde yüksek performansa ulaşmalarına destek sağlayarak; küresel düzeyde kapasitelerini geliştirmeleri konusunda en iyi şekilde hizmet vermektedir. İşbirliği yaptığımız süreçte, profesyonel ekibi ve uyguladığı yenilikçi ve dinamik danışmanlık anlayışıyla; kurum içi öz değerlendirme, süreç yönetimi ve iyileştirme, stratejik yönetim ve tehditlere karşı doğru strateji oluşturma ve performans arttırma konularında kurumumuza destek sağlamışlardır. Şirketimiz adına değerli işbirlikleri için teşekkür eder; işletmemize sağladıkları hizmetin yanı sıra, çalışma ortamımıza ve ekip arkadaşlarıma yansıyan enerjilerinin kurum içinde ayrıca bir motivasyon yarattığını da paylaşmak isterim

Özlem Perşembe, Genel Müdür - Kurucu / NESNE EMT AS

(Endüstriyel & Mekanik Tasarım)

Her köşesinden yeni fikirler çağrıştıracak yaratıcı objeler, güzel bir kahve kokusu, havada uçuşan espriler
ve davetkar ortam...

VEGO ekibi ile paylaştığımız her proje işte böyle başlar, önce hayal kurmalar, daldan dala uçma, sonra bir dizi yenilikçi fikir ardından ses tonlarında hafifçe değişme ve beylik bir özdeyişle harekete geçiren, kendine gelme süreci... işte tüm bu sürecin sonunda fikirler yavaş yavaş yere basmaya başlar ve şekillenmeye devam eder...


MÜŞTERİLERİMİZİN HİZMETLERİMİZDEN SAĞLADIĞI FAYDALAR

Belirsizlikleri ortadan kaldırmak

 • pazar, müşteri, faydalanıcılar ve diğer paydaşlar hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak ve yönetebilmek
 • marka ve ürünlerin konumlanmasını iyi anlamak ve belirgin fark yaratmak
 • önceliklere daha iyi odaklanabilmek ve faaliyetleri iyi yönetebilmek
 • kısa-orta-uzun vadeli ulaşabilir hedefler belirleyebilmek

Başarmak, yükseltmek

 • iş hedeflerine başarıyla ulaşmak
 • daha yüksek ve sürdürülebilir karlılık elde etmek
 • daha güçlü marka olmak
 • müşteriler için vazgeçilmez olmak
 • projeleri ve süreçleri daha iyi yönetmek
 • performansı yönetmek
 • daha verimli ve etkin operasyonları hayata geçirmek
 • sürdürülebilir rekabetçi avantajlara sahip olmak
 • müşteri ve faydalanıcılar için sürdürülebilir değer yaratmak
 • çalışanların yetkinlik, kapasite ve performanslarını geliştirmek ve yönetmek
 • motivasyonu yüksek çalışanlar yaratmak

Değişimi yönetmek, yenilikçilik ve dönüşüm sağlamak

 • daha yaratıcı olabilmek ve bilinenin dışında düşünebilmek
 • yenilikçiliği tetiklemek, yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmek
 • dünyadaki yönelimleri (trendler) ve değişimi iyi okuyabilmek ve işte dönüşüm sağlayabilmek

Yaşam döngüsünü yönetebilmek

 • yeni iş kurma/başlatma becerisi
 • işlerin ve markaların büyütülmesi
 • çevreye duyarlı olmak ve çevrenin korunmasına katkı vermek
 • iş fırsatlarını yakalayabilmek
 • firmayı/işi diğerleriyle karşılaştırabilmek
 • işletmelerin birleşme-satın alma-satışlarında bilgi ve beceri sahibi olmak

En aza indirmek

 • problemlerin ve engellerin kaldırılması/azaltılması
 • risklerin iyi yönetilmesi

Çalışanlar/Ekip

 • önceliklerin net olmasını ve odaklanmayı sağlamak
 • yaşam hedeflerine ulaşabilmek
 • sosyal hayata vakit ayırmak (aile, seyahat, hobi-kültür-sanat-spor aktiviteleri) iş/yaşam dengesini kurmak
 • kişilerin kendilerini daha iyi tanıyıp anlamalarını sağlamak

BİZ

Evrenin, Dünyanın ve yakın çevremizin durmaksızın değiştiğini biliyor, iliklerimizde hissediyoruz. Her şey değişirken iyi ve doğruyu egemen kılmak, dönüşüme uyum sağlamak ve öne geçmek için bilimin ve sağduyunun yeterli olacağına, mutlu, özgüveni yüksek, barışık, umutlu insanların toplumda çoğunluğu oluşturabileceğine inanıyoruz.

Çocuklarımız için değişimi, farkı yaratacak olan bizleriz. Bizler ise makine değil insanız. Değişim ve dönüşümü sağlamak için sadece gelişmiş ve etkin araçlarımız yok, insanı insan yapan hislerimiz var, gördüğümüz ve konuştuğumuz insanları tanıyor ve anlıyoruz. Bizler farklı düşünebilen, farkları olan ve insanlar için fark yaratabilen insanlarız, tutku ile yaşıyor ve ne yapıyorsak bunun için yapıyoruz.


Vedat Kunt

Vedat Kunt

Kurucu ve Yönetici Ortak


30 yıllık profesyonel iş yaşamı boyunca farklı sektörlerde üst düzey görevlerde bulunmuş ve Stratejik Yönetim, İhracat, Satış ve Pazarlama, Marka Yönetimi, Organizasyonel Yapılanma, Yenilikçi Ürün ve Hizmet Geliştirme konularında deneyim ve bilgi sahibidir. Aynı zamanda birçok ulusal ve uluslararası projede Kümelenme, Girişimcilik ve Bölgesel Kalkınma konularında çalışmalar yapmıştır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden 1985 yılında mezun olduktan sonra 9 Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İşletmecilik konusunda Yüksek Lisansını tamamlamıştır.
 
İzmir Ekonomi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde “Stratejik Yönetim”, “Uluslararası İşletmecilik” konularında misafir öğretim görevlisi olarak 2007 yılından itibaren lisans ve lisansüstü dersler vermektedir. 

Gökçe Yalçın

Gökçe Yalçın

Kurucu ve Yönetici Ortak


Vego Danışmanlık kurucu ve yönetici ortağı olan Gökçe Yalçın, Stratejik Yönetim,  Kurumsal Strateji ve İş Modeli Tasarımı, Stratejik Performans ve Süreç Yönetimi, İş Mükemmelliği, Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ile Rekabetçilik ve Geliştirme alanlarında çalışmaktadır.  
 
Ulusal ve çok uluslu şirketler ile Kobilerin kurumsal yönetiminde 25 yılı aşkın profesyonel deneyimi bulunmaktadır, 15 yılı aşkın süre boyunca çeşitli şirketlerde üst düzey yönetici ve genel müdür seviyelerinde görev almıştır.
 
Gökçe Yalçın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunudur ve Uluslararası Pazarlama alanında işletme yüksek lisansı bulunmaktadır. İzmir Ekonomi Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakültelerinde, "Stratejik Yönetim" dersleri vermiştir. Türkçe, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Serap Gültekin Güler

Serap Gültekin Güler

Proje Geliştirme ve Yönetim Uzmanı


Serap Gültekin Güler, 25 yılı aşkın profesyonel deneyim ile Kobilerin rekabet gücünün artırılması, dış ticaret, kümelenme ve yönetim danışmanı ve eğitmeni olarak faaliyet göstermektedir.
 
15 yıldan beri  Türkiye’nin pek çok yerinde İnsan Kaynakları, Proje Döngüsü Yönetimi, İş Planlama, Dış Ticaret, Pazarlama ve girişimcilik alanlarında kıdemli danışmanlık ve eğitmenlik yapmaktadır.
 
Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı gibi fon sağlayıcı kurumların projelerinde aktif çalışmalar yürütmektedir. Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezinde (ABİGEM) Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. Son olarak T.C Ekonomi Bakanlığı Kobi İşbirliği ve Kümelenme Projesi Kümelenme Bilgi Merkezi Koordinatörlüğü görevini tamamlamıştır. Proje kapsamında bölge ekonomik analizi, kümelerin rekabet analizi, küme stratejisi oluşturulması, küme faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi alanlarında 3 yıl süre ile çalışmalar yürütmüştür. Gaziantep ayakkabı kümesi, halı kümesi, bulgur-mercimek kümesi ve un sanayi kümelerinin oluşturulması, ulusal ve uluslararası faaliyetlerinin yürütülmesinde yetkili koordinatör olarak çalışmalar yürütmüştür.
 
Kimya mühendisi olan Serap Gültekin Güler, işletme yüksek lisansı yapmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. 

Gözde Tombuloğlu Yıldız

Gözde Tombuloğlu Yıldız

Proje Geliştirme ve Yönetim Uzmanı


Gözde Tombuloğlu Yıldız, Vego Danışmanlık bünyesinde 2013 yılından bu yana Proje Geliştirme ve Yönetim Uzmanı olarak faaliyet göstermektedir. Profesyonel kariyeri boyunca birçok yerel ve yabancı finansmanlı projede farklı pozisyonlarda görev almıştır. VEGO’da özel sektör projelerinin yanı sıra, uluslararası ve yerel finansmanlı projelerin kazanım ve geliştirme süreçlerinde yer almakta, aynı zamanda mevcut projelerin uygulama aşamasında da uzman olarak faaliyet göstermektedir. İlgili çalışma alanları içerisinde Stratejik Yönetim, Kurumsal Performans ve Süreç Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve İK Performans Yönetimi, İnovasyon Yönetimi, İhracat Geliştirme ve Dış Ticaret, Kümelenme ve Bölgesel Kalkınma konularını kapsayan geniş bir yelpaze yer almaktadır.
 
İzmir KALDER tarafından düzenlenmiş olan EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) Model ve EMM (Ekipte Mükemmellik Modeli eğitim ve çalıştaylarına katılarak ilgili sertifikaları almıştır ve yerel ödül süreçlerinde gönüllü olarak yer almaktadır.
 
Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu olan Gözde, yüksek lisansını Jean Monnet bursu ile Birleşik Krallık, Cardiff Üniversitesi’nde Uluslararası Ulaştırma bölümünde onur derecesi ile tamamlamıştır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Ferda Ayhan Yalçın

Ferda Ayhan Yalçın


Tıp doktoru olan Ferda Ayhan Yalçın, VEGO Danışmanlık ekibine 2012 yılında sağlık ve yaşam bilimleri konularına ilişkin projelerde destek sağlamak için katılmıştır. 
 
Kamu sektörü ve büyük ilaç firmalarında 20 yılı aşkın süreyle pratisyen hekim, satış uzmanı ve medikal müdür olmak üzere, birçok farklı pozisyonda çalışmıştır. Sonrasında, artan tecrübesi ve bilgiye yönelik sürekli bir arayış içerisinde olması nedeniyle bireyler ve işletmelerin sağlığı için danışmanlık hizmetleri sunma ve ‘Bütüncül Beslenme ve Sağlık Koçluğu’ yapma kararı almıştır. Eş zamanlı olarak ilaç firmalarına, özellikle klinik beslenme alanında, medikal danışmanlık yapmaktadır. 
 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur ve Dokuz Eylül Üniversitesinde MBA programına katılmıştır. Amerika’nın en önemli Beslenme okullarından olan IIN’de eğitim alarak ‘Bütüncül Beslenme ve Sağlık Koçluğu’ sertifikası almaya hak kazanmıştır. Halen, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bölümü Geriatri Bilim Dalında doktora yapmaktadır. 
 
Ferda iyi düzeyde İngilizce, Almanca ve başlangıç düzeyinde İspanyolca bilmektedir. 

Vedat Kunt

Co-founder & Managing Partner


Vedat Kunt, Co-founder and Managing Partner of VEGO Consulting Ltd. Over the course of his 30 years of professional experience at top executive positions in various industries, Vedat has developed broad experience in Strategic Management, Export Development, Sales & Marketing, Brand Management, Organisational Development, Innovative Product & Service Development areas and worked on several national and international projects focusing on Industrial Clusters, Entrepreneurship and Regional Development.

He has established and managed a donor funded consulting project; EU-Turkey Business Center (ABIGEM) as director, prior to the establishment of VEGO Consulting and he is currently involved in several donor funded projects in Turkey, Middle East and Europe.

A graduate from Middle East Technical University, Faculty of Engineering; Industrial Engineering, and MBA from 9 September University, Faculty of Social Sciences, International Management. Vedat is a part-time lecturer in Izmir University of Economics Faculty of Economics and Business Administration, teaching “Strategic Management” and “International Business”. He is fluent in English.
 

 

Gökçe Yalçın

Co-founder and Managing Partner


Gökçe Yalçın, Co-founder and Managing Partner of VEGO Consulting. He has worked on Strategic Management, Institutional Strategy and Business Model Design, Strategic Performance and Process Management, Business Excellence, Institutionalisation in Family Business and Competitiveness Development areas.
 
He has over 25 years of Professional experience in the institutional management of national & multinational corporations and SMEs, 15 years of which at top executive and CEO levels.
 
Gökçe holds a degree in BSc. Mechanical Engineering from Middle East Technical University; and MBA degree, in International Marketing. He acted as a lecturer in Izmir Economy University’s Faculty of Economics and Business Administration, teaching “Strategic Management”. He speaks Turkish, English and French.

Serap Gültekin Güler

Project Development and Management Expert


Serap Gültekin Güler is a senior consultant and trainer with broad experience in SME management for more than 25 years and enjoys extensive knowledge on Turkish company laws. She has been providing consultancy and training services for more than 15 years across Turkey on HR, PCM, business planning, foreign trade, marketing and entrepreneurship.
 
Serap Gültekin Güler has been very active in several donor funded consulting projects. She has worked in EU-Turkey Business Centre (ABIGEM) as vice-general manager. Recently, she acted as the Cluster Info Spot Coordinator within the TA for Empowering SMEs on Networking and Inter-regional Cooperation Project.

 
Serap has a BSc Degree in Chemical Engineering and completed her postgraduate degree on Business Administration. She is fluent in Turkish and English.

Gözde Tombuloğlu Yıldız

Project Development and Management Expert


Gözde has joined VEGO earlier in 2013 and has been acting as project development and management expert since. She has started her professional career in an international consultancy firm and participated in many locally and internationally funded projects. Currently in VEGO, she is also involved in consultancy and training services for SMEs and other governmental/non-governmental institutions. She works on Strategic Management, Strategic Performance and Process Management, HR & HR Performance Management, Innovation Management, Export Development and Regional Development areas.
 
Gözde has completed EFQM (European Foundation for Quality Management) and EMM Model Trainings and Workshops of KALDER in Izmir; and voluntarily acts as an assessor in the local awards. 
 
Gözde has a BSc in International Relations from Gazi University in Turkey and an MSc degree from Cardiff University Business School on ‘International Transport’ which she has participated to the programme as a Jean Monnet Scholar from Turkey. She speaks Turkish and English fluently.

Ferda Ayhan Yalçın

Project Development and Management Expert


As a medical doctor, Ferda has joined to VEGO Consulting in 2012 to help the team engage in projects related to Health and Life Sciences .
 
Ferda has worked for government and big pharmaceutical companies over 20 years, as practitioner, in sales functions and as medical manager. With her growing experience and ongoing quest for the knowledge she decided to consult people and companies for their perfect health as a “Integrative Nutrition and Health Coach”. At the same time she is a medical advisor for pharmaceutical companies, especially in the field of clinical nutrition.
 
She has graduated as a medical doctor from University of Istanbul, Faculty of Medicine. She has attended the MBA program in 9 September University School of Business Administration. She as the certificate of Integrative Nutrition and Health Coach from the biggest Nutrition School of US, IIN. She is also a doctorate student in the area of Geriatric Health, in Aegean University Internal Medicine Department.
 
Ferda speaks Turkish, English, German fluently and basic Spanish.

 


YUKARI ÇIK